Hetzelfde liedje

Herken je dat je telkens dezelfde argumenten gebruikt in ruzies met je partner, collega, kinderen?
Herken je dat je telkens weer in dezelfde situatie(s) terechtkomt waarbij hetzelfde gevoel van boosheid, verdriet, weerstand of eenzaamheid naar boven komt?

blokkde in groei

Merk je dat je telkens een besluit neemt om het de volgende keer anders te doen, het de volgende keer anders aan te pakken, maar dat het niet lukt, welke weg of methode je ook kiest?

Je komt keer op keer op hetzelfde punt uit. Frustrerend!

 

Waarom het niet lukt

Vanuit je hoofd en hart wil je zo graag dat het anders gaat. Je wilt die vervelende gevoelens niet meer, je wilt niet telkens hetzelfde resultaat. Weg met die vicieuze cirkel(s).

Wie of wat zorgt er dan voor dat het zo vaak mislukt? Het lijkt alsof je uit meerdere delen bestaat; degene die graag wil veranderen en degene die hardnekkig vasthoudt aan het ‘oude vertrouwde.’

Spirituele man, dominant

Zo zit het

Jij bent de som van jouw delen. Met andere woorden, je bestaat uit verschillende aspecten, die ik vanaf hier je innerlijke man, vrouw en kind noem. Elk heeft hun eigen agenda en stadium van ontwikkeling. Deze delen zijn vaak nog niet klaar om zich achter jouw goede ideeën en voornemens te scharen. Het hele team is nodig om de prestatie te realiseren. Als 1 of meerdere teamleden nog niet zover zijn of zelfs een geheel andere agenda hebben, dan blijft het resultaat waar je zo naar verlangt uit. Ter illustratie:

de kapitein kan vol enthousiasme en goede bedoelingen met zijn vracht naar de volgende haven toe willen varen en druk zijn met alles om dat te regelen. Maar als de machinist niet de motoren start omdat hij boos en verdrietig is en andere zaken op dat moment belangrijker vindt, zal het schip, vol goede bedoelingen, geen kant opgaan en zijn doel nooit bereiken.

In bovenstaand voorbeeld staat de kapitein symbool voor je gedachten, wensen en hart. De machinist voor een deel in jou dat boos is, verdrietig, of nog hele andere plannen heeft. Er is geen eensgezindheid, de neuzen staan niet allemaal dezelfde kant op, het plan zal niet slagen.

 

Wat typeert jouw innerlijk?

 

Innerlijk kind wil graag: innerlijk jongetje, innerlijk meisje

 • Kwetsbaarheid tonen
 • krachtkant ontdekken
 • oordeelloos verbinden met anderen
 • spelen en experimenteren met kwaliteiten/heldere gaven

 

Innerlijke vrouw wil graag:krachtige vrouw voor je innerlijke leiding

 • Onbegrensd samensmelten, oordeelloos verbinden
 • ten diepste mogen voelen
 • innerlijke wijsheid delen
 • vertrouwen en overgave
 • Puur en echt zijn

 

Innerlijke man wil graag: samensmelten innerlijke man en vrouw

 • dromen en gedachten realiseren, gedachten in de stof tot realisatie brengen
 • expressie geven aan kracht en/of intellect
 • nodig zijn, mogen helpen, ondersteuning geven 
 • gezien worden

Komt je innerlijke man, vrouw en kind hier niet aan toe, dan kan het niet volledig deelnemen aan het team. Er treden daardoor blokkades op waardoor emotionele instabiliteit ontstaat en (innerlijk)verzet aangewakkerd wordt. De innerlijke man kan doorschieten in geldingsdrang. De innerlijke vrouw verliest zichzelf in de liefde of cijfert zichzelf weg. Het innerlijk kind schreeuwt om aandacht en gaat kinderachtig doen in conflicten en relaties, om maar een paar voorbeelden te noemen.

 

innerlijk verzet, spirituele ontwikkeling

Saboteurs zijn uit balans

We noemen de aspecten die dwarsliggen je innerlijke saboteurs. Er wordt niet zozeer bewust maar wel heel effectief gesaboteerd.

Ongeacht wat er aan de hand is (verdriet, verzet, eenzaamheid etc.), kun je in het algemeen stellen dat je innerlijke saboteurs behoorlijk actief zijn. Je innerlijke aspecten stromen niet goed en zijn uit balans, ze zijn zoekende naar manieren om te helen en groeien.

Zoekende, niet weten

Turbulente tijd

Het uit balans zijn is ontstaan doordat je innerlijke man/vrouw/kind niet voldoende de ruimte heeft gehad om zijn of haar ding te kunnen doen. Dikwijls komt dit door opgelegde regels en voorschriften over gedrag en houding vanuit de opvoeding, overtuigingen, cultuur en maatschappij. Je hebt niet de vrijheid gekregen/genomen om elk deel tot wasdom te laten komen.

In deze turbulente tijd ontstaat op alle gebieden, zowel maatschappelijk alsook innerlijk en spiritueel een enorme stroomversnelling plaats. Dat is heftig en intens, maar biedt prachtige kansen om de opgelopen ‘achterstand’ snel in te halen en tot een volledige(r) ontplooiing te komen. Dat wat niet in balans is laat zich horen, zien en voelen, je kunt er niet voor weg.

 

Ascentie verschijnselen, moe

Wat je voelt en ervaart

 • heftige emoties
 • verdriet
 • gevoel van eenzaamheid
 • gevoel van afgescheidenheid
 • woede
 • onmacht
 • depressie

Maar ook heel fysiek:

 • aanhoudende hoofd en nekpijn
 • plotselinge allergieën
 • fut- en energieloos
 • chronische ziekten
 • vastzittende rug
 • Pijnlijke, verkrampte geslachtsorganen

 

transformatieproces, innerlijke rijkdom

Is dit de enige manier?

Ja, dat is in grote lijnen zo, er zijn geen alternatieve manieren of binnen doorwegen om volledig te rijpen. Uitstellen lukt niet meer, en zou je ook niet moeten willen. Je bent bezig van rups naar vlinder te gaan. Waar je eerder beperkt was in je bewegingsvrijheid en opgesloten zat, klim je uit je cocon en ben je vrij om te gaan en expressie te geven aan wie je in werkelijkheid bent; jouw prachtige, ware natuur vindt zijn weg naar buiten, in de fysieke wereld.

 

Hoe pak je het aan?

Je moet weten wat er aan de hand is met je innerlijke saboteurs. Waarom vraagt je innerlijk kind zoveel aandacht in de relatie? Wat mist je innerlijke man waardoor hij doorschiet in controle? Waarom heeft je innerlijke vrouw moeite met het aangeven van grenzen?

reis, ontwikkeling, start

 

Heb je de achterliggende oorzaak achterhaald dan is er al een grote stap in het transformatieproces genomen. Aandacht voor de pijnpunten is belangrijk, maar let op dat je het niet op schoot neemt. Het innerlijk kind hoeft niet extra vertroeteld te worden, de innerlijke vrouw hoeft niet met fluwelen handschoentjes begeleidt te worden. De delen willen juist in hun kracht worden gezet, de mogelijkheid krijgen om te zijn wie ze zijn, tot wasdom komen, de ruimte krijgen, gevoed worden. De delen willen, of sterker nog, moeten meedoen in alles aspecten van het dagelijks leven. Hun input maakt de acties en keuzes die voortvloeien uit jouw wezen heel, compleet, multidimensionaal en in lijn met jouw bedoeling.

Er komt meer flow en een vanzelfsprekendheid in je leven. Niet dat alles over rozen gaat, je ontvangt van tijd tot tijd inwijdingsmomenten, lastige en uitdagende periodes waarin veel van je gevraagd wordt. Zonder die momenten kun je niet uitgroeien tot je volledig potentieel. Je moet door ervaring, door schade en schande, wijs worden. Pas dan zul je je volledig Lichtwezen realiseren in dit aardse bestaan.

 

Coaching en Reading

In deze periode is het lastig en uitdagend om je richting te vinden. Omdat je vaak niet bij het gevoel kunt komen dat je op de goede weg bent. Je intuïtieve en aanvoelende vermogens en het innerlijk weten raakt overstemt door een druk hoofd, de diverse emoties, vermoeidheid door slechter slapen en fysiek ongemak. Het is dan fijn om met enige regelmaat een healing,reading,coaching moment af te spreken. Je komt dan weer bij de kern van jouw wezen en in contact met je innerlijk wijsheid en kompas. Ook leer je op praktische wijze hoe je op efficiënte en effectieve wijze omgaat met de uitdagingen in je leven, op het gebied van innerlijke strijd, situaties in het werk en gezinsleven. 

aarding lichtlichamen en zielsdelen

Heb je behoefte aan coaching, healing en reading, kijk dan hier voor meer informatie: Master healing en reading

 

De tijd zit mee

De huidige tijdsgeest van massale, snelle verandering op Aarde maakt het mogelijk om diepgaande transformaties in relatief korte tijd realiseren. Dit is uitdagend en komt vaak in kortstondige, heftige momenten van rauwe emoties, fysieke klachten en (lang) aanhoudende ziekte, maar ook het gevoel hebben de controle kwijt te raken of machteloos te staan.

turbulente groei, kosmos

Dit wordt afgewisseld met momenten van rust, weinig hoeven en moeten, intens blij worden van de meest simpele dingen, maar ook je eigen oneindigheid en eeuwigheid ervaren en de diepe verbondenheid met het Alles.

Het is alle hens aan dek. Krijg jij alle neuzen dezelfde kant op?

Succes!

En vergeet vooral niet om te blijven genieten, juist van de kleine dingetjes in het leven.

 

Jordy Buzeman