Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit om het gebruik van privacy gevoelige gegevens te reguleren en om de rechten van u als cliënt te waarborgen.

In mijn praktijk werk ik met twee categorieën cliëntgegevens:
1. cliëntdossier
2. als onderdeel van de financiële administratie

Cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier van u aanleg. Dit aanleggen van een dossier zorgt ervoor dat ik als behandelaar uw (groei)proces kan monitoren. Ik houd uw cliëntdossier elektronisch bij. Mocht u niet willen dat ik een dossier aanleg dan kunt u dit bij mij aangeven.

Een dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over de sessies die hebben plaatsgevonden, waaronder advies dat ik heb gegeven. Ook neem ik in het cliëntdossier gegevens op die voor de sessies noodzakelijk of van belang zijn (of kunnen zijn), bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.
Ik (Jordy Buzeman) ben de enige die toegang heeft tot de cliëntdossiers.

Financiële administratie
Mijn financiële administratie voer ik digitaal. De financiële gegevens staan in de Cloud waartoe ik alleen toegang heb. De servers staan in landen die voldoen aan EU databescherming regelgeving.
Een email die u als cliënt aan mij verstuurt, is met SSL beveiligd. Dit houdt in dat de informatie versleuteld wordt verzonden en onderweg niet kan worden onderschept. Deze beveiliging is begrensd tot mijn computer en verbinding. Mocht uw eigen pc/tablet/smartphone worden gehackt, dan is het natuurlijk wel mogelijk dat derden de inhoud kunnen lezen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Healingpraktijk Jordy gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies op de site zelf die geen inbreuk maken op je privacy omdat de gegevens anoniem zijn en geenzins te herleiden zijn. Hier kun je de privacyverklaring vinden van WordPress. Ook maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

AVG
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik mijn uiterste best uw privacy te waarborgen:
door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot deze gegevens hebben.

Uitgebreidere informatie over welke gegevens ik precies noteer en waarvoor ik deze gegevens gebruik, kunt u hier vinden. Hierin staan ook uw wettelijke rechten als cliënt vermeld.