Disclaimer en algemene voorwaarden

Website: www.healingpraktijkjordy.nl

Bezoekadres:
Healingprakijk Jordy
Provincialeweg 23
9677PA Heiligerlee

KvK: 72974680

Disclaimer

Een healing/reading sessie ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke, spirituele en innerlijke zelfontwikkeling en pad van zelfrealisatie. Een sessie kan worden gedaan als aanvulling op, maar is niet bedoeld ter vervanging van een medische of psychiatrische behandeling, noch ter vervanging van het gebruik van medicijnen. Wanneer je onder behandeling bent van een psychotherapeut of psychiater, gelieve deze dan te consulteren alvorens je een consult boekt. Neem hierin je verantwoordelijkheid. Healingpraktijk Jordy accepteert hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Het mag duidelijk zijn dat de adviezen en coaching niet bedoeld zijn als vervanging voor reguliere behandelingen. Een consult/sessie kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen.

Algemene voorwaarden

  1. Voor het volgen van een sessie, consult, coaching is het nodig dat je emotioneel, mentaal en geestelijk stabiel bent. Geef vooraf aan als je onder behandeling (geweest) bent bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener. Is je toestand niet of nog niet helemaal stabiel en gebruik je medicatie, geef dit dan ook door als je een afspraak inpland.
  2. Healingpratijk Jordy is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, en op de heen of terugreis.
  3. Healingpraktijk Jordy doet geen toekomst voorspellingen. Het kan gebeuren dat er tijdens een sessie toch informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat hierop garantie geven wordt.
  4. Indien je voor een andere persoon een healing/reading wilt afspreken heb je vooraf toestemming nodig van deze persoon. Dit geldt ook als je een foto meeneemt van een persoon en daarover vragen hebt. Voor kinderen of volwassenen die (nog) niet geacht worden volledig over zichzelf te kunnen beslissen kan hiervan worden afgeweken. Dit betreft o.a. kinderen beneden de 10 jaar en volwassenen met een dermate verstandelijke beperking dat zij niet bij machte zijn over zichzelf te kunnen beslissen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan tot 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip. Binnen 48 uur kan er niet meer geannuleerd of verschoven worden en wordt de gehele consult prijs in rekening gebracht. Wel kun je binnen dit tijdsbestek je afspraak omzetten naar een live sessie of afstandsessie. Let op dat een afstandsessie vooraf aan het consult betaald dient te zijn. Alleen onderstaande methoden gelden als officiële annulering. Geef aan dat het om een annulering gaat of dat je de afspraak wilt verzetten onder vermelding van je naam, en datum + tijdstip van de afspraak.

– Een voicemail bericht of sms bericht op het mobiele nummer van healingpraktijk Jordy
– Een email naar info@healingpraktijkjordy.nl