Teveel of juist te weinig van jezelf?

Angst om jezelf te zijn

In onze sociale interacties zijn we dikwijls niet onszelf. Je doet je dan anders voor dan je werkelijk bent. We passen ons aan, gaan tegen de keer in, trekken ons terug of zijn geforceerd. Hoe dan ook, daadwerkelijk jezelf zijn is zo gewoon nog niet. Vreemd toch?

 

Solar plexus, zonnevlecht 

Wat heb je nodig

Dit gedrag komt hoofdzakelijk voort uit een niet zuiver functionerend zonnevlecht chakra. Deze chakra (of energie wiel) bevindt zich ongeveer ter hoogte van je maag. Dit chakra verbindt het aardse met het kosmische. Op die manier zorgt het ervoor dat je Essentie kan ankeren in de stoffelijke wereld om zodoende expressie te krijgen en geleefd te worden via een lichaam. Het is daarom juist om te zeggen dat het lichaam een instrument is die door jou gebruikt wordt. Je bent dus niet het lichaam.   

   

 

zonnevlecht chakra, emoties, schaamte

Schaamte

Een brede waaier aan gevoelens en emoties zoals schaamte, er niet toe doen en minder waardig zijn, liggen opgeslagen in het collectief geheugen van de mensheid en meer specifiek in het zonnevlecht chakra. Het is daarmee een ego chakra (geworden). Daarmee bedoel ik dat dit chakra belast is met thema’s ontstaan door het ego. Het ego zit daarmee het expressie geven en voelen van je Essentie en zielskwaliteiten in de weg.

 

Werking gezonde zonnevlecht chakra

 • Je plek innemen en jezelf durven laten zien
 • In je kracht staan, niet langer in de slachtoffer rol zitten
 • Vreugde en blijheid stromen door je lichaam, persoonlijkheid en zielsdelen
 • Je aardse zelf en kosmische zelf verenigen zich
 • Je bent zowel spiritueel zuiver afgestemd alsook aards, praktisch en nuchter
 • Denken en handelen in mogelijkheden, positieve blik en goede moed

 

ego versus Essentie, ziel

Ego versus je ware natuur

De zuivere werking van het zonnevlecht chakra is verstoord geraakt door de ontwikkeling van het ego. Je kunt het ego zien als een afgescheiden nep identiteit. Afgescheiden omdat het zichzelf t.o.v. al het andere ervaart (ik versus de wereld). En nep omdat het geen bestaansrecht heeft, het is bedacht door de mind (lees het bestaat alleen in en door gedachten). Door deze basishouding van afgescheidenheid is het fundament gelegd voor angst, pijn en verdriet.

Het zijn deze emoties en gevoelens die ons leven sturen, direct of indirect.  En dat is de reden dat we ons vaak anders voordoen dan we zijn. Je innerlijk kind, kristallijnen zelf, en alle andere pure kwetsbare delen zijn daardoor onveilig bij je geworden. Die delen gedijen niet goed in een afgescheiden angstige omgeving. Het is daarom dat we ons vaak niet heel voelen. Er is een leegte die we tevergeefs opvullen met eten, verzamelen, roddelen en achterklap, drinken, seks, relaties, tv, etc, etc.   

 

ego-chakra, essentie

 

Hoe merk je dat het zonnevlecht chakra niet goed functioneert?

 • Als je veel in je hoofd zit, denk en maalt
 • Fysieke spanning en ongemak ter hoogte van je maag
 • Ingetrokken buik bij sociale interacties
 • Regelmatige terugkerende maagklachten
 • Als je moeite hebt met autoriteit en regels
 • Passieve, inactieve houding
 • Neiging tot domineren, controleren en je eigen wil opleggen 

Wat kun je doen?

Niet iedereen heeft dezelfde thema’s uit te werken. Per persoon verschilt het of je in meer of mindere mate dominant bent, angstig om je plek in te nemen, blij of juist neerslachtig. Bewust krijgen welke thema’s in jouw leven het sterkst naar voren komen is een belangrijke stap in het transformeren van een ego-chakra naar een Essentie chakra.  Er dient ook het verlangen te zijn om het echt anders te willen.

Het lijkt logisch om af te willen van angst en aangepast gedrag, maar wil je dat ook echt? Is er een diepgaand verlangen om op avontuur te gaan zonder dat je weet wat je bestemming zal zijn? Zonder dat je weet wat het resultaat is maar met de garantie dat je nooit meer dezelfde zult zijn?

 

inzicht, kennis en wijsheid

Hulp staat klaar

Lukt het jezelf niet om je thema’s inzichtelijk te krijgen of weet je niet waar te beginnen? Wees dan van harte welkom in de praktijk voor multidimensionale healing, coaching en ondersteuning. Doordat al je lagen (van fysiek en innerlijk kind t/m je meest verfijnde zielsdelen) worden meegenomen in de sessies wordt het mogelijk om echt vanuit je ziel en Essentie te leven. Je komt los van eeuwen lang opgebouwde ego-patronen, wonden en valkuilen.

De helende en transformerende krachten van o.a. de Bron-geactiveerde edelstenen en Bron-elixers helpen je om ook thuis vanuit het licht, liefde en wijsheid van je ware wezen te leven. Je valt daardoor minder snel terug in hardnekkige patronen ontstaan vanuit de ego-afgescheidenheid.

 

Uiteindelijk

Aan het eind van de reis van de transformatie van het zonnevlecht chakra ligt Bevrijding. Vrij van angst, zorgen, dominantie en slachtofferschap, karma en ego-gericht handelen. Je bent in eenheid met jezelf, de natuur, moeder aarde en anderen. Het draait dan niet meer om jou, jij bent niet meer het middelpunt van het universum. Jouw aandacht is gericht op dat wat dienend is voor het grote goed van iedereen, zonder daarbij op de weggeefstand te staan.

helende energie, healing

Je zielsgaven en kwaliteiten stromen onophoudelijk en zijn geïntegreerd in je persoonlijkheid en dagelijks functioneren. Hemel en aarde bestaan niet meer buiten jou en naast elkaar maar zijn in jou samen gekomen. Ten diepste verbonden en aanvoelend met alles wat leeft. Volledig in-tune met je eigen behoeften en die van anderen. Niet ik en zij, maar wij staat voor jou centraal.

Mooi vooruitzicht, is het niet?

Jordy Buzeman