Persoonlijk hart, geestelijk hart en Goddelijk hart

Als het hartchakra klaar is om zich verder te openen gebeurt er iets moois. Het ontwaakt, of wordt wakker in de 5e dimensie.
Er stroomt meer onpersoonlijke liefde de wereld in. Dat is de liefde die aan de basis staat van de hele schepping.
Het persoonlijk hart, geestelijk hart en Goddelijk hart zijn een stukje verder samengesmolten.
De trilling van liefde die nu stroomt is schoner, zuiverder en onvoorwaardelijker.

 Verlicht hartchakra

Op weg naar eenheid 

Bij de stap van de 3e naar de 5e dimensie (4e dimensie is een tussentoon), realiseert je persoonlijk en geestelijk hart zich de eenheid en onderlinge verbondenheid. Het wordt dan normaler om vaker vanuit ‘wij’ te denken, handelen en voelen dan vanuit ‘ik’. Wat is goed voor ons, wat is goed voor het grotere geheel. Hoe passen mijn ideeen, plannen en liefde binnen het grote plaatje. Op welke wijze ben ik dienstbaar.

 

Wat merk je in de 5e dimensie

Als je vaker en uiteindelijk stabiel leeft vauit de 5e dimensie trilling verandert er veel op het gebied van waarneming en bewustzijn. Dit gebeurt niet plotsklaps, want je bent al een tijdje onderweg en heb zeer waarschijnlijk al een aantal jaren af en toe een uitstapje gemaakt naar de 5 dimensie.

 

 • de natuurdimensies (in de vorm van energie of natuurwezens) zijn beter voelbaar
 • Lichtmeester en engelen laten zich vaker zien en werken met je samen
 • de helende energie van edelstenen kan nog veel meer voor je doen 
 • vanuit je hart voel je meer verbondenheid met de wereld om je heen
 • er is voelbaar meer ruimte in je hart om te houden van of te vergeven
 • minder (fysieke) druk op het borstgebied. Voelt ruimer
 • je liefde beweegt zich meer richting onvoorwaardelijkheid (in o.a. relaties)
 • liefde voor jezelf groeit
 • het hart wordt stiller, het hoeft minder genegenheid, affectie, etc.
 • hartchakra voelt zich sterker om dieper liggende emoties en angsten toe te staan en te helen

Engelen

 

Het is een feest

Het is een groot goed om de subtielere frequenties van licht en liefde vaker te waar te nemen. Opeens merk je op wat een fantastische wereld er schuil gaat achter de fysieke manifestaties in de natuur. Je innerlijk kind laat eventjes alle beschermingsmuurtjes vallen en maakt een sprongetje van blijdschap door een ontmoeting met een prachtige plant- of boomwezen.

De natuur voelt vol met energie, springlevend (ook in de winter) en zo toegankelijk. De natuurwezens en dimensies staan klaar om ontmoet en verkend te worden en bovenal met je samen te werken. 

innerlijk kind, natuurwezens

Je kunt ‘ ineens’ diep geraakt worden door het besef en de realisatie van de harmonie en onderlinge verbondenheid van alles in de wereld en het universum. Je merkt steeds vaker en gemakkelijker op dat er altijd liefde aanwezig is, soms heel duidelijk en soms heel subtiel. Als zijnde een kwaliteit die overal en altijd aanwezig is, zelfs in situaties en omstandigheden waarin je vanuit de 3e dimensie geen enkel spoor van liefde kon herkennen.

 

 

Verlicht hartchakra is niet genoeg?

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de drie lagen van het hartchakra (persoonlijk, geestelijk en Goddelijk hart) volledig samensmelten. We spreken dan van een verlicht hartchakra. Dit hart stroomt over van liefde en kent geen enkele voorwaarde, noch loopt het leeg. Maar aan ‘alleen maar’ een verlicht hartchakra hebben we niet genoeg. Althans niet als we van de wereld, of zelfs van het hele universum, een bewuste,  multidimensionale expressie van Bron-liefde in actie willen maken.

 

 

Buikchakra’s zijn essentieel

Het hartchakra dient dan ondersteunt te worden door de verlichte buikchakra’s. Dit is noodzakelijk anders vindt de onvoorwaardelijke liefde geen aarding in het fysieke. Dan blijft het een zweverige uitdrukking, en wordt het niet praktisch en tastbaar gemaakt. Het is dan ook geen manifesterende actieve stroom, maar meer een zijns-staat waarin het fijn vertoeven is.

basis chakra healing, activatie, kundalini

Deze staat kan een grote valkuil zijn en je verlichtings, of ontwakingsproces lange tijd doen stagneren. Het voelt immers allemaal goed en fijn, waarom nog verder gaan. Zeker als je in het gezelschap bent van gelijkgezinden die allemaal in meer of mindere mate in dezelfde (zijns)staat vertoeven, is het bijzonder lastig om verder te gaan. Het kan ook voelen alsof je alles weer moet loslaten waar je zo je best voor hebt gedaan.

 

‘Groot gevaar’

Het grote gevaar is dan ook dat je vanuit je verlichte mind en hart ‘boven’ je eigen onopgeloste thema’s gaat staan. Je beziet je duaal innerlijk kind vanuit de waarnemer en hebt er geen oordeel over. Je zegt: ‘Ik neem in liefde en eenheid deze afgescheidenheid waar, ik vind er niets van, ik hoef er niets mee, ik ben dat niet’. Alhoewel daar waarheden in zitten bestaat er toch nog dualiteit en kan je Godsvonk geen expressie krijgen via je innerlijk kind. Er zullen zich dan onherroepelijk situaties aandienen waarbij er duaal en afgescheiden gereageerd wordt.

zelfrealisatie, ontwaken

Een aantal deels verlichte spirituele leiders hebben dit duidelijk laten zien. Zij verkondigden de boodschap van onvoorwaardelijke liefde, straalden dit ook uit maar hielden er bijvoorbeeld nog wel een begeerte jegens geld of seks op na. Er is nog dan nog geen ontwaken op alle lagen. Echte eenheid is dan ook nog niet mogelijk op aarde.

 

Evenwichtige groei

Het is daarom belangrijk je chakra’s gelijktijdig te ontwikkelen waardoor je ontwakingsproces stabieler verloopt en er minder valkuilen zijn. Gebeurt dit niet, dan kan de meester er van door gaan zonder het innerlijk kind, of vice versa. Of je blijft hangen in de eerder genoemde zijnsstaat waarin het zo goed vertoeven is.

innerlijke rust, balans

 

Je bent onderweg

In de 5e dimensie is het hart nog niet volledig verlicht, het is onderweg. Het maakt (opnieuw) kennis met thema’s als onvoorwaardelijkheid, eenheid, overvloed, overgave, oneindigheid en ego-loosheid. Let wel, dit is dan nog niet belichaamt, wat betekent dat het niet de ten diepste gerealiseerde natuur en basis is die door je hele wezen (inclusief persoonlijkheid) heen werkt.

Het is er soms wel maar evenzo vaak kan een duaal innerlijkkind het nog overnemen. Dit is niet erg, en hoort er gewoon bij. Het vraagt wel bewustzijn en toewijding om je aandacht naar binnen gericht te houden en alles wat zich daar afspeelt in liefde waar te nemen.

universele liefde, hart chakra

Samenzijn

Het contrast tussen mensen die nog in grote mate in de 3e dimensie vertoeven en mensen die reeds vaak op het 5 dimensionaal niveau actief zijn is groot. In veel gevallen leidt dit ertoe dat mensen gelijkgestemden gaan zoeken of aantrekken op hun pad. Dat betekent ook afscheid nemen van mensen, plekken en situaties in je leven. Dit is niet altijd gemakkelijk maar kan gewoonweg niet anders. Waarneming en beleving zijn zo verschillend dat er steeds minder raakvlak zal zijn.

natuurwezens, samenzijn

 

Je voelt de (intense) behoefte om samen te zijn met gelijkgestemden of mensen die al ‘verder’ zijn in hun ontwikkeling zodat jij ook verder groeit en je samen kunt genieten van de nieuwe wereld die je hebt ontdekt. 

 

Wat is jouw behoefte?

Je ontwikkeling loopt vaak niet paralel met de mensen om je heen. In de healingpraktijk ontmoet ik ontzettend veel mensen die zich verder ontwikkelen maar daarin heel alleen zijn. Familie, vrienden, collega’s, kinderen en partners zijn doorgaans met hele andere dingen bezig en kunnen je zweverig of raar vinden. Daarom kan het fijn zijn om met iemand te praten die exact weet wat (voor bijzonders) je meemaakt. 

 • Wil je jouw hart verder openen naar de 5e dimensie?
 • Heb je behoefte om te leren hoe je vanuit deze nieuwe staat omgaat met jezelf en de wereld om je heen
 • Wil je weten waar jij staat of hoever je bent
 • Of wil je meer weten over het leven vanuit de 5e dimensie

Neem dan vrijblijvend contact op. Ik kijk dan met je mee wat ik voor jou kan betekenen.

Ik wens je in ieder geval een goede reis, geniet ervan!

Jordy Buzeman