Het ego wil de wereld redden

Het wonderlijke aan het leven is dat het zich op verschillende manieren laat leven. Het hangt namelijk allemaal af van je perspectief. Hetzelfde geldt voor de dood. Ook de dood wordt op verschillende wijze ervaren, afhankelijk van je bewustzijn en perspectief.

Vanuit het kleine, afgescheiden ik, is het vaak strijden in het leven en tegen de dood. Veel dingen gaan moeizaam en zijn best vaak niet leuk. Het ik tegenover de rest van de wereld. Je maakt geen integraal onderdeel uit, mensen lijken je niet te snappen, er is vaak weerstand, duwen en trekken.

Op het moment dat je brandpunt verschuift, van ik richting je ziel, begint er meer flow te komen. Je ervaart de dingen anders. Het is niet zozeer dat er feitelijk zoveel veranderd is, maar je ervaring ervan wordt wezenlijk anders. Je voelt en ziet meer samenhang, er is minder oordeel, minder goed en fout. Ook ben je dan minder bezig met doelen realiseren, winnen of falen. Dit is een allesbehalve passieve staat zoals het vaak wordt geïnterpreteerd. Er ontstaat juist veel meer ruimte voor creativiteit, passie, joy en een onvermoeibare drive. Het gaat moeitelozer en gemakkelijker, want de energieslurpende kleine ik is minder aanwezig. Heerlijk!

Nieuwe kwaliteiten worden wakker

Minder ik, betekent meer ziel. Je ziel bestaat uit verschillende Lichtlichamen. Dit zijn verschillende (dimensie) ontplooien van je wezenskwaliteitenlagen of onderdelen van je ziel. Je Lichtlichamen zijn actief in alle dimensies. Je 10e dimensie Lichtlichaam is meer subtiel en ‘goddelijk’ dan je 5e dimensie Lichtlichaam. Elk Lichtlichaam heeft zijn eigen functie en kwaliteiten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je alle Lichtlichamen belichaamt in je fysieke lichaam in dit aardse bestaan. Je bent dan volledig ontwaakt in al je chakra’s en bent de belichaming van de Bron. Je hoogste bedoeling en kwaliteiten stromen dan moeiteloos door je heen. Je aura reikt tot in de oneindigheid en je kunt niet meer van jezelf zeggen waar je begint en ophoud. Jij en het leven zijn 1. Alles wat je doet is dienstbaar want er is geen ik dat meer gediend hoeft te worden. De kleine jij is opgehouden te bestaan, of beter gezegd, de illusie is doorzien. Je kunt niet meer leeglopen op het ‘geven’ van hulp of liefde. Want er is geen ‘doener’ meer aanwezig. Je bent als een vat dat rijkelijk vloeit en overstroomt.

Het ego wil de wereld redden

Schokkend? Het ego, of kleine ik, is altijd op zoek om dingen te veranderen. Het is in conflict met de huidige situatie of het accepteert de situatie, beide is ego. In beide zit een handeling die ontstaat vanuit de basis aanname dat er een ik aanwezig is die buiten zichzelf dingen moet veranderen, of accepteren. Daar haalt het bestaansrecht uit, hoe nobel soms ook. Ook het tegenovergestelde ‘ik geef niks om de wereld’ is een duidelijke ego expressie.

Het ego zit gewiekst in elkaar en belet je om vrijuit te leven, onbevangen te zijn, volledig aanwezig te zijn. Het ego houdt je klein, hoe groots je ook denkt te zijn. Het ego maakt je kleiner dan je bent, misschien wel nietig en geeft je het gevoel er niet toe doen. Als je werkelijk doorhebt wie je bent is er geen enkele innerlijke obstructie meer. Je mind en ego worden dan dienstbaar aan de werkelijke jou. Maar zolang mind de verkeerde meester dient, namelijk je lichaam en de in gedachten geconstrueerde jij, leef je in een illusie.

Als je ontwaakt in wie je bent is er niets in jou meer aanwezig dat saboteert. Jouw staat van zijn is op geen enkele wijze meer afhankelijk van de wereld om je heen en wordt niet aangetast door gedachten, gevoelens en emoties. Niet dat het dat ooit is geweest, maar zo heb je het wel degelijk ervaren, en waarschijnlijk nog steeds.

ego-loos, zielskwaliteiten, expressie geven

Liefde stroomt niet van A naar B

Vanuit de ontwaakte staat kan het heel goed zijn dat je de wereld komt helpen, verlichten of wat dan ook. Maar dan ontstaat het als een flow, als een beweging die door je heen werkt. Er is geen doener meer die doet. Je bent geen liefde aan het geven of hulpverlenen. Er is liefde die onophoudelijk stroomt, niet van A naar B, er is geen begin en geen eind, geen doel en geen reden. Love in motion.

Dat is ware onvoorwaardelijkheid, daar ga je niet op stuk. Bij de een manifesteert dit zich in goeroeschap, een groot spiritueel leider en bij de ander in een eenvoudig leven dicht bij de natuur of een gezinsleven. Liefde schrijft niet voor hoe het geleefd moet worden of op welke wijze het expressie moet krijgen.
Het wonderlijke aan liefde is dat het zich op verschillende manieren laat leven en ervaren.

Enjoy life.

Jordy Buzeman