energieveld, eenheid, gezamenlijk

Mensen beinvloeden elkaar