Geometrische vorm

De octaeder werkt zo boven zo beneden