kosmos, ego-loos, kristallijnen zelf

In de kosmos verandert de trilling. Iedereen wordt ego-loos en leeft vanuit zijn Lichtwezen